FAQ

Za jak dlouho bude překlad hotový?

Dodací lhůta se řídí normou 6 normostran překladu za den. Den převzetí a den odevzdání překladu se do této lhůty nezapočítává.

Co je to normostrana?

Jedna normostrana je třicet řádků po 55 úhozech včetně mezer, celkem tedy 1.650 úhozů.

Jak zjistím počet úhozů v souboru?

Máte-li text například ve formátu MS WORD, zvolte v menu „Soubor - Vlastnosti - Statistické údaje". Zde si sečtete počet znaků bez mezer, počet slov a počet odstavců. Tak získáte celkový počet úhozů. Vydělíte-li toto číslo 1.650, získáte počet normostran výchozího textu. Rozsah cílového textu se bude lišit zhruba o ± 20%.

Je možné u Vás získat slevu?

Ano, stálým zákazníkům poskytujeme slevy - viz ceník

Jak si u Vás mohu překlad objednat?

Existuje několik možností. Naše kancelář je otevřena devět hodin denně, můžete tedy text přinést osobně. současně je k dispozici fax, e-mail nebo pošta. Vždy ale upřednostňujeme text v elektronické podobě.

Zachováváte zásadu obchodního tajemství?

Všichni naši zaměstnanci a spolupracovníci jsou smluvně vázáni mlčenlivostí o skutečnostech a informacích, se kterými se seznámí při výkonu své práce.

Co je to soudně ověřený překlad?

Překlad prováděný soudním tlumočníkem. Takový překlad se sešívá se zdrojovým textem, a to buď s originálním dokladem nebo s jeho notářsky ověřenou kopií. K tomuto kompletu připojí soudní tlumočník tzv. tlumočnickou doložku opatřenou soudním „kulatým" razítkem.

Naši klienti
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference

Jste překladatel? Hledáte práci?

Prohlédněte si Portál Burza a zjistěte, koho poptáváme.

Máte zájem o naše služby? Zanechte nám vaše číslo a my vám zavoláme zpět.