Překlady do Angličtiny

Pro naše zákazníky zpracováváme ročně tisíce stran překladů, velmi často také z anglického do českého jazyka. Naše zkušenosti s touto jazykovou kombinací a jejími specifiky jsou tedy velmi bohaté. Bez problému si také poradíme s drobnými nuancemi mezi britskou a americkou angličtinou.

Systém naší práce při překladu do angličtiny je nastaven v souladu s oborovou normou ČSN EN 15038:2006, která na překladatelské agentury klade velmi přísné nároky.

Překlady do angličtiny - nástroje

Velmi důležitým pomocníkem u překladů do anglického jazyka jsou nám při překladech tzv. CAT nástroje. Zkratka CAT pochází z anglického „computer-aided“ či „computer-assisted translation“. Označuje profesionální softwarové nástroje, které používáme zejména při zpracování dlouhých textů při překladu do anglického jazyka, lokalizaci SW nebo překladu webových stránek a uživatelských příruček. CAT nástroje pracují s tzv. překladovou pamětí, do níž ukládají již přeložené segmenty (části překládaného textu) společně s jejich přeloženým ekvivalentem. Vzniká tak jakýsi slovník. Jakmile se shodný nebo obdobný segment objeví v textu později, program automaticky překladateli nabídne předchozí překlad. Použití těchto nástrojů se nabízí zejména v případech, kdy se mnohé části textu opakují nebo se vzájemně podobají.

Dalším nástrojem, který je při překladech z češtiny do angličtiny velmi často využíván, jsou terminologické glosáře a databáze. Ty obsahují konkrétní technické nebo odborné termíny ve výchozím i cílovém jazyce. Často je do glosáře přidáván také komentář s vysvětlivkami nebo odkazy na webové stránky, na kterých je možné získat více informací. Na tvorbě těchto glosářů spolupracujeme vždy se zákazníkem, případně doporučenými odborníky v daném oboru.

Ukázky překladů do angličtiny

Abyste si mohli udělat představu o rozsahu našich zkušeností a jednotlivých oborech, pro které do anglického jazyka překládáme, připravili jsme pro Vás přehled posledních několika překladů z češtiny do angličtiny, na kterých jsme pracovali.

Autor textu Překládaný materiál Počet slov
Ingenico CZ s.r.o. Rámcová smlouva o dodávkách a servisu software 13 000
Ministerstvo obrany ČR Překlad zadání veřejné zakázky pro servisní podporu pro letouny Airbus A319 11 000
Správa železniční dopravní cesty Překlad zadání veřejné zakázky pro zpracování studie problematiky vysokorychlostních tratí v ČR 16 000
Excalibur army Překlad technických podmínek pro provádění generální opravy vozidla T-72 14 000
Fakulta biomedicínského inženýrství Praktikum z telemetrie – Měření AKG křivky, elektrokardiogram, arytmie 17 000
sanofi-aventis, s.r.o. Žádost o stanovistko s prováděním klinického hodnocení léčivého přípravku 15 000
Naši klienti
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference

Jste překladatel? Hledáte práci?

Prohlédněte si Portál Burza a zjistěte, koho poptáváme.

Máte zájem o naše služby? Zanechte nám vaše číslo a my vám zavoláme zpět.