Překlady z Angličtiny

Pro naše zákazníky zpracováváme ročně tisíce stran překladů, největší podíl ovšem mají právě překlady z anglického do českého jazyka. Naše zkušenosti s touto jazykovou kombinací a jejími specifiky jsou tedy velmi bohaté. Bez problému si také poradíme s drobnými nuancemi mezi britskou a americkou angličtinou.

Systém naší práce při překladu z angličtiny je nastaven v souladu s oborovou normou ČSN EN 15038:2006, která na překladatelské agentury klade velmi přísné nároky.

Překlady z Angličtiny - nástroje

Velmi důležitým pomocníkem u překladů z anglického jazyka jsou nám při překladech tzv. CAT nástroje. Zkratka CAT pochází z anglického „computer-aided“ či „computer-assisted translation“. Označuje profesionální softwarové nástroje, které používáme zejména při zpracování dlouhých textů při překladu z anglického jazyka, lokalizaci SW nebo překladu webových stránek a uživatelských příruček. CAT nástroje pracují s tzv. překladovou pamětí, do níž ukládají již přeložené segmenty (části překládaného textu) společně s jejich přeloženým ekvivalentem. Vzniká tak jakýsi slovník. Jakmile se shodný nebo obdobný segment objeví v textu později, program automaticky překladateli nabídne předchozí překlad. Použití těchto nástrojů se nabízí zejména v případech, kdy se mnohé části textu opakují nebo se vzájemně podobají.

Dalším nástrojem, který je při překladech z angličtiny do češtiny velmi často využíván, jsou terminologické glosáře a databáze. Ty obsahují konkrétní technické nebo odborné termíny ve výchozím i cílovém jazyce. Často je do glosáře přidáván také komentář s vysvětlivkami nebo odkazy na webové stránky, na kterých je možné získat více informací. Na tvorbě těchto glosářů spolupracujeme vždy se zákazníkem, případně doporučenými odborníky v daném oboru.

Ukázky překladů z angličtiny

Abyste si mohli udělat představu o rozsahu našich zkušeností a jednotlivých oborech, pro které z anglického jazyka překládáme, připravili jsme pro Vás přehled posledních několika překladů z angličtiny, na kterých jsme pracovali.

Autor textu Překládaný materiál Počet slov
Medtronic Překlad etického kodexu upravujícího vztahy se zákazníky a dodavateli 11 000
Panasonic Překlady tiskových zpráv k uvedení kamery Varicam na světové trhy 3 000
Conductix wampfler Překlady pracovních smluv z anglického jazyka 4 000
Norton/Symantec Překlad kompletního reklamního materiálu a obsahu webových stránek výrobce antivirových, zálohovacích a zabezpečovacích systémů pro výpočetní techniku 2 600 000
Deltex medical Technický překlad uživatelské příručky pro monitorovací kardiologický systém 14 000
Nemoto Kyorindo Co., Ltd. Překlad a korektura provozní příručky k injektoru kontrastní látky pro CT – vysoce odborný lékařský překlad 14 000
Shell International Překlad z anglického jazyka veškerých materiálů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví 486 000
Úřad ombudsmana, Londýn Překlady korespondence z anglického a do anglického jazyka mezi londýnským ombudsmanem a klienty, kteří se na tento úřad obrátili 79 000
Naši klienti
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference

Jste překladatel? Hledáte práci?

Prohlédněte si Portál Burza a zjistěte, koho poptáváme.

Máte zájem o naše služby? Zanechte nám vaše číslo a my vám zavoláme zpět.