Soudní překlady

Tzv. „soudní překlady“ nebo též „soudně ověřené překlady“ jsou mnohdy nazývané také překlady úředními, úředně ověřenými nebo certifikovanými.

Jedná se o překlady vyhotovené soudním překladatelem, sloužící pro potřeby soudů, úřadů, státních institucí, firem v obchodním styku nebo občanům, kteří potřebují doložit skutečnosti obsažené v cizojazyčných dokumentech. Soudní překladatelé (tlumočníci) jsou jmenováni příslušným soudem dle zákona č. 36/1967 Sb. K provedení zákona o znalcích a tlumočnících a jsou vázáni mlčenlivostí.

Složka soudního překladu se vždy skládá jednak z originálního dokumentu v příslušném jazyce (či jeho notářsky ověřené kopie), dále z vlastního překladu a z doložky soudního překladatele, která je opatřena kulatým soudním razítkem stvrzujícím, že úřední překlad doslovně souhlasí s originálem (nebo s jeho notářsky ověřenou kopií). Celá tato složka soudně ověřeného překladu je notářským způsobem (pečeť a šňůrka) spojena.

Dokument, fyzicky poskytnutý k soudnímu překladu, se po překladu stává pevnou součástí složky soudního překladu a složka je spojena s tímto dokumentem notářským způsobem - pečetí. Tato složka se pro účely, pro které je vyžadována, odevzdává jako celek soudního překladu, překládaný dokument nelze ze složky bez jejího zneplatnění vyjmout či oddělit.

Naši klienti
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference

Jste překladatel? Hledáte práci?

Prohlédněte si Portál Burza a zjistěte, koho poptáváme.

Máte zájem o naše služby? Zanechte nám vaše číslo a my vám zavoláme zpět.