Tlumočení

Konsekutivní = tlumočení s prodlevou

tlumočník vyslechne a následně přetlumočí do cílového jazyka kratší úsek projevu (větu).

Soudní tlumočení

tlumočí soudní tlumočník - při svatebních obřadech, jednáních u notáře apod.

Simultánní = konferenční tlumočení

tlumočení, které probíhá bez přerušení tlumočeného projevu. zpravidla probíhá za využití tlumočnické techniky (pro více účastníků) nebo formou tzv. šušotáže. V tomto případě je přetlumočený projev zákazníkovi šeptán tak, aby průběh celé akce nebyl narušen. Pokud zákazník nedisponuje tlumočnickou technikou, můžeme její pronájem zajistit.

Spolupracujeme výhradně s osvědčenými profesionálními tlumočníky, kteří jsou schopni podat kvalitní tlumočnický výkon v mnoha oborech. Při výběru vhodného tlumočníka se navíc snažíme respektovat specifická přání zákazníka.

Tlumočnická technika

Při simultánním tlumočení se obvykle používají tlumočnické kabiny. Jeden jazyk musí vždy tlumočit dva tlumočníci. Ti projev přednášejícího tlumočí do sluchátek účastníkům, přičemž se při tlumočení v kratších intervalech střídají. Lze zapojit i několik kabin najednou a tlumočit tak do několika jazyků současně.

Pro potřeby kabinového tlumočení Vám můžeme zapůjčit kompletní techniku - kabinový komplet, mikrofony, laserová ukazovátka, v případě potřeby zajistíme i ozvučení sálu. Ke stanovení předběžné ceny za pronájem je nutné znát místo tlumočení, rozměry místnosti a počet účastníků.

Zajistíme tlumočení konsekutivní i simultánní, v tuzemsku i v zahraničí, jednání v advokátních, notářských a realitních kancelářích, obchodní jednání, veletrhy, prezentace, valné hromady atd.

Naši klienti
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference

Jste překladatel? Hledáte práci?

Prohlédněte si Portál Burza a zjistěte, koho poptáváme.

Máte zájem o naše služby? Zanechte nám vaše číslo a my vám zavoláme zpět.