Zajištění kvality

Veškeré zakázky podléhají složitému procesu kontrol a korektur, abychom zajistili co nejvyšší kvalitu překladů. Na procesu se podílejí naši projektoví manažeři, překladatelé, korektoři i samotní zákazníci.

8 bodů kvality

Krok Proces Provádí Popis
1. Převzetí PM Projektový manažer vypracuje kalkulaci, stanoví rozsah, vytvoří časový harmonogram zpracování, shromáždí referenční materiály, konzultuje se zákazníkem použité zkratky
2. Příprava formátu PM Někdy je třeba výchozí text nejprve upravit, než jej obdrží překladatel. Děje se tak například, je-li text v needitovatelném formátu nebo ve formátu, k jehož editaci nemá překladatel potřebné SW vybavení.
3. Příprava technologie Překladatel Po dohodě se zákazníkem překladatel vypracuje terminologický glosář (slovník), jehož obsahem jsou specifické termíny vyskytující se v textu. Jedná se o speciální oborovou terminologii, kterou poté konzultujeme se zákazníkem a jednotlivé termíny odsouhlasíme, případně vysvětlíme jejich význam. Tento glosář je v průběhu dalších zakázek průběžně aktualizován překladatelem a schvalován klientem.
4. Překlad Překladatel Vhodného překladatele vybíráme na základě délky praxe, zkušeností v daném oboru, rodného jazyka a vzdělání. Vždy se snažíme, aby byl překlad zpracován rodilým mluvčím cílového jazyka. V některých případech, kdy je nutné velmi dobře porozumět odbornému výchozímu textu, upřednostňujeme zpracování překladatelem, jehož rodným jazykem je jazyk výchozího textu. Následně je text zkorigován rodilým mluvčím cílového textu.
5. Korektura Korektor Korektor text zkontroluje, aby neobsahoval překlepy a gramatické chyby. Zodpovídá za to, že je celý text přeložen, čísla byla správně přepsána, jména a místní názvy odpovídají originálu, jsou přeložena veškerá záhlaví a zápatí a formát textu odpovídá zvyklostem cílového jazyka. Po celou dobu opravování dokumentu nechává korektor zapnutou volbu sledování změn. Není-li to technicky možné, text neopravuje, pouze zaznamenává své návrhy do patřičného formuláře.
6. Oprava Překladatel Překladatel převezme opravený překlad se zvýrazněnými změnami a tyto přijme nebo zamítne, přičemž každou takovou změnu patřičně okomentuje. Tento dokument je také předáván zákazníkovi, který v případě neshod může doporučit upřednostnit překladatelovu nebo korektorovu verzi.
7. Formátování PM Náš projektový manažer nebo člen DTP týmu porovnává formát výchozího a cílového textu a patřičně jej upraví, aby zdrojovému formátu překlad odpovídal.
8. Předání PM Projektový manažer zkontroluje, zda je zakázka kompletní. V případě, že formát a názvy souborů odpovídají originálu, veškeré kontroly byly patřičně provedeny, veškeré otázky překladatelů a korektorů zodpovězeny, připraví zakázku k odevzdání zákazníkovi a předem domluveným způsobem ji předá. Při zpracování větších objemů můžou být se zákazníkem domluveny dílčí dodací termíny

Má-li po převzetí zakázky zákazník jakékoli připomínky či doporučení, jsou tato zpětně zapracována do archivovaného překladu a do odpovídajících terminologických databází a překladových pamětí.

Stáhnout 8 bodů kvality czeXpress v pdf.

Naši klienti
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference

Jste překladatel? Hledáte práci?

Prohlédněte si Portál Burza a zjistěte, koho poptáváme.

Máte zájem o naše služby? Zanechte nám vaše číslo a my vám zavoláme zpět.