Medicínské překlady

pro vás zajistí lékaři a výzkumní pracovníci – vždy rodilí mluvčí cílového jazyka.

Máme více než 20 let zkušeností, vědomostí a znalostí z oboru medicíny.

Jak překladatelské služby, tak projektový management, tedy proces zpracování našich medicínských překladů, každoročně prochází procesem certifikace dle norem ISO 9001.

Jaké medicínské překlady běžně zpracováváme

 • Manuály k lékařským přístrojům
 • Příbalové letáky a etikety
 • Pacientské dokumentace
 • Smlouvy zdravotních zařízení
 • Klinické studie  
 • Laboratorní testy
 • Výsledky vyšetření
 • Regulace léčiv
 • Radiologické zprávy
 • Školení lékařů   
 • Lékařské příručky
 • Lékařské zprávy
 • Klinická hodnocení
 • Pacientské ankety
 • Zdravotní dokumentace

Jaké medicínské obory pokrývají naše zkušenosti

 • Kardiologie
 • Gynekologie
 • Stomatologie
 • Hematologie
 • Gastroenterologie
 • Radiologie
 • Klinická genetika
 • Chirurgie
 • Ortopedie
 • Onkologie
 • Farmakologie
 • Fyzioterapie
 • Psychiatrie
 • Dermatologie
 • Vnitřní lékařství
 • Imunologie

S jakými formáty si umíme poradit

Word, Excel, PowerPoint, Visio, HTML, FrameMaker, InDesign, InCopy, Adobe Photoshop, QuarkXPress, Java Resources, Markdown, JSON atd.

Zajímají vás specifika medicínských překladů?

Odborná terminologie

Medicínská terminologie je velmi specifická a často obsahuje mnoho latinských a řeckých slov. Jsme obeznámeni s těmito termíny a máme hluboké znalosti a zkušenosti v oboru.

Přesnost

Přesnost je v medicínských překladech zásadní. Chybný překlad může vést k nesprávné diagnóze, léčbě nebo péči o pacienta.

Zákonný rámec

Každá země má své vlastní zákony a regulace týkající se medicínského prostředí. Známe místní předpisy v zemích cílového jazyka a umíme pracovat s právním rámcem, kterým se lékaři a zdravotníci řídí.

Zdravotní etika a důvěrnost

Překladatel musí respektovat etické zásady týkající se důvěrnosti informací pacienta a nesmí porušovat předpisy ohledně ochrany osobních údajů. Dodržování mlčenlivosti, GDPR předpisů a podepsaných NDA je u nás samozřejmostí.

Rychlost a spolehlivost

Medicínské překlady mohou být v mnoha okamžicích životně důležité, a proto jsou u nás prováděny rychle, spolehlivě a s maximální péčí.

Jak probíhá překlad medicínských textů

Při překladu medicínských textů využíváme nejen schopnosti převádět texty z jednoho jazyka do druhého, ale také hluboké znalosti z mnoha lékařských oborů a porozumění specifickým lékařským disciplínám a terminologii. Přípravě překladatelského projektu věnujeme patřičný čas a pozornost.

Jak probíhá překlad medicínských textů

CAT (Computer-Assisted Translation) nástroj je software navržený k podpoře a zefektivnění procesu překladu medicinských textů. Díky sofistikovanému používání těchto nástrojů jsme schopni dosáhnout terminologické konzistence, zkrátit termíny dodání, držet vaše náklady na uzdě.

Terminologický slovník

CAT nástroje umožňují vytvořit a udržovat terminologický slovník, což je důležité pro konzistenci překladů v různých dokumentech. „Terapie“ bude vždy „terapie“ a ne „léčba“ nebo „medikace“ či „terapeutický postup“.

Segmentace

Text je rozdělen na menší jednotky nazývané segmenty, jako jsou věty nebo odstavce. Tyto segmenty potom ukládá do databáze, kde jsou připraveny pro použití při dalších překladech. Zkracujeme tak čas potřebný pro překlad a snižujeme jeho cenu. Za opakující se text nám totiž neplatíte!

Export a integrace

CAT nástroje umožňují importovat text v mnoha formátech, nemusíte se tedy starat o export například z InDesignu nebo HTML. Překlad dostanete zpět ve stejném formátu jako originál, aniž bychom účtovali DTP nebo jinou postprodukci.

Porovnání verzí

CAT nástroje nám umožňují porovnat různé verze textu a zjistit, jaké změny byly provedeny. Pokud tedy například jen aktualizujete obchodní podmínky, platíte jen za změny, nikoli znovu celý překlad.

Kontrola kvality

Nástroje nám umožňují provádět kontrolu kvality, jako je kontrola pravopisu a gramatiky, a bezpečně odstranit případné chyby v překladu.

Sledování změn

CAT nástroje umožňují sledovat a zaznamenávat změny provedené během procesu překladu. Na rozsáhlém projektu může pracovat několik překladatelů, aniž by tím utrpěla výsledná kvalita.

czeXpress international s.r.o.