Jak objednám překlad?

Většina zákazníků s námi komunikuje pouze e-mailem. Pokud ale chcete navštívit naši kancelář v centru Pardubic, budeme také rádi. Jen myslete na to, že text k překladu je vždy ideální mít připravený v elektronické podobě.

Kolik mě to bude stát?
Cena se odvíjí od počtu slov k překladu. Kromě jednotkové ceny a počtu slov hraje ale velkou roli i opakování textu. Každou zakázku pečlivě analyzujeme, pomocí moderních nástrojů výpočetní techniky určíme počet opakujících se slov a ty potom účtujeme s 50% slevou. Stanovená cena je konečná. Neúčtujeme žádné příplatky za odbornost, formát nebo rychlejší dodání.
Jak probíhá platba?
Společně s překladem obdržíte fakturu. Pokud jste firemní zákazník, dostanete fakturu na konci měsíce. Standardní splatnost je dva týdny, je možné ale individuálně domluvit i delší.
Jak dlouho překlad trvá
Běžně překladatel zpracuje cca 8 NS/den (cca 2000 slov). Při větších objemech se ale postupně práce zrychluje. Je také možné, aby na zakázce pracovalo najednou několik překladatelů a korektorů, pokud Vás tlačí čas. Neváhejte nám sdělit své požadavky, jistě najdeme řešení.
Je možné u vás získat slevu?
Ano, při dlouhodobé spolupráci nebo zakázce v rozsahu nad 12.000 slov je možné domluvit ceny individuálně.
Co jsou to CAT nástroje?
Jedná se o software, který pomáhá zefektivnit celý proces překladu. Součástí těchto programů jsou překladové paměti, terminologické glosáře a nástroje kontroly kvality. Překlad je ukládán do databáze, která je později porovnávána s dalšími texty k překladu a dle míry podobnosti je možné snížit cenu překladu, zkrátit dodací termín a zajistit terminologickou konzistenci.
Jaký je rozdíl mezi překladem a lokalizací?

Při překladu je text převáděn z jednoho jazyka do druhého. Lokalizace je komplexnější proces, který se zabývá kulturními a kontextovými okolnosti a přizpůsobuje text jiné zemi nebo lokalitě.

V jakém formátu můžu dodat text a v jakém ho dostanu zpět?

S formátem si nemusíte lámat hlavu. Ať už máte text v jakékoli podobě, nechte to na nás. Poradíme si se standardními formáty MS office, s výstupy grafických editorů i s needitovatelnými obrázky.

Jak vybíráte překladatele?

Klíčovými kritérii při výběru překladatele vhodného pro Vaši zakázku jsou dosažené vzdělání, zkušenosti se specializací, délka překladatelské praxe a výsledek případného zkušebního překladu. Často je ale na místě zohlednit i překladatelovy koníčky a záliby.

czeXpress international s.r.o.