Technický překlad

Technický překlad vyžaduje technické vědomosti, znalosti a dovednosti.

Rozumíme předmětu technických textů i odborným termínům daného oboru, a to jak ve zdrojovém, tak v cílovém jazyce.

Jak překladatelské služby, tak projektový management každoročně prochází procesem certifikace dle norem ISO.

Jaké technické překlady běžně zpracováváme

 • Manuály
 • Technické výkresy
 • Patenty
 • Technická dokumentace
 • Uživatelské příručky
 • Bezpečnostní listy
 • Instrukce k používání
 • Odborné články
 • Prováděcí dokumentace
 • Návody
 • Ankety
 • Výběrová řízení

S jakými formáty si umíme poradit

Word, Excel, PowerPoint, Visio, HTML, FrameMaker, InDesign, InCopy, Adobe Photoshop, QuarkXPress, Java Resources, Markdown, JSON atd.

Z jakých oborů jsou naši zákazníci

 • Energetika
 • Medicína
 • Farmacie
 • Elektronika
 • Komunikace
 • Právo
 • Automobilový průmysl
 • Ekologie
 • Strojírenství
 • IT
 • Logistika
 • Stavebnictví
 • Výpočetní technika
 • Potravinářství
 • Chemie
 • Kino/foto/video

Jak probíhá překlad technických textů

Při překladu technických textů využíváme nejen schopnosti převádět texty z jednoho jazyka do druhého, ale také hluboké technické znalosti a porozumění specifickým oblastem a terminologii. Přípravě překladatelského projektu věnujeme patřičný čas a pozornost.

Zajímají vás specifika technických překladů?

Faktický a informativní charakter

Texty jsou obvykle psány maximálně jednoduše, aby poskytovaly konkrétní a stručné informace, návody a postupy. Přesně tento tón je třeba v překladech zachovat. Přesnost, důslednost.

Struktura a grafická úprava

Technické texty jsou obvykle pečlivě strukturovány. Tato struktura pomáhá čtenáři najít, co potřebuje a orientovat se v rozsáhlém textu. Strukturu je třeba zachovat, případně upravit, aby byla funkční. Speciální kapitolou jsou například jmenné rejstříky, seznamy použitých zkratek nebo glosáře.

Odborná terminologie

 Technické texty používají oborný jazyk a terminologii specifickou pro dané odvětví, mnohdy i pouze pro konkrétní společnost. Používání jednotné terminologie je tedy naprosto zásadní.

Grafy, tabulky a obrázky

 Tyto vizuální prvky často obsahují text určený k překladu. Někdy se ale jedná o printscreeny z UI (user interface). Je třeba rozlišit, zda UI je nebo není lokalizováno a jak s popisky naložit (například vloženou tabulkou nebo je třeba použít DTP studio, či si vyžádal samotné obrázky v jiném formátu).

Jaké nástroje využíváme při technických překladech

CAT (Computer-Assisted Translation) nástroj je software navržený k podpoře a zefektivnění procesu překladu textů, zejména těch technických a odborných. Díky sofistikovanému používání těchto nástrojů jsme schopni dosáhnout terminologické konzistence, zkrátit termíny dodání, držet vaše náklady na uzdě.

Terminologický slovník

CAT nástroje umožňují vytvořit a udržovat terminologický slovník, což je důležité pro konzistenci překladů v různých dokumentech. „Auto“ bude vždy „auto“ a ne „vůz“ nebo „automobil“.

Segmentace

Text je rozdělen na menší jednotky nazývané segmenty, jako jsou věty nebo odstavce. Tyto segmenty potom ukládá do databáze, kde jsou připraveny pro použití při dalších překladech. Zkracujeme tak čas potřebný pro překlad a snižujeme jeho cenu. Za opakující se text nám totiž neplatíte!

Export a integrace

CAT nástroje umožňují importovat text v mnoha formátech, nemusíte se tedy starat o export například z InDesignu nebo HTML. Překlad dostanete zpět ve stejném formátu jako originál, aniž bychom účtovali DTP nebo jinou postprodukci.

Porovnání verzí

CAT nástroje nám umožňují porovnat různé verze textu a zjistit, jaké změny byly provedeny. Pokud tedy například jen aktualizujete obchodní podmínky, platíte jen za změny, nikoli znovu celý překlad.

Kontrola kvality

Nástroje nám umožňují provádět kontrolu kvality, jako je kontrola pravopisu a gramatiky, a bezpečně odstranit případné chyby v překladu.

Sledování změn

CAT nástroje umožňují sledovat a zaznamenávat změny provedené během procesu překladu. Na rozsáhlém projektu může pracovat několik překladatelů, aniž by tím utrpěla výsledná kvalita.

czeXpress international s.r.o.