Překlady webových stránek

Již více než 20 let pomáháme našim klientům s expanzí na zahraniční trhy a budováním vztahů s jejich vlastními zahraničními zákazníky a dodavateli. Zvyšujeme návštěvnost jejich webů a profilů na sociálních sítích.

Vašimi slovy, jejich řečí… Naše práce!

SEO strategie

Dodržováním vaší SEO strategie i v cílových jazykových mutacích zvyšujeme návštěvnost vašich stránek

Klíčová slova

Lokalizujeme klíčová slova, doporučujeme jejich rozšíření pro cílový trh a tím zvyšujeme výkon vašich výkonnostních PPC kampaní

Tón komunikace

Dodržujeme Váš tón komunikace, čímž podporujeme vaši image a posilujeme povědomí o vaší značce

Vaše redakční systémy

Pracujeme přímo ve vašich redakčních systémech nebo ve formátu HTML a šetříme Váš čas i náklady na programátory

Zvyšujeme výkon prodejů

Zvyšujeme výkon eshopů lokalizací prodejních textů u jednotlivých výrobků

Redakční systémy, s kterými pracujeme

Poradíme si s formáty

HTML, CSS, JavaScript, JSON, XML, PHP i multimediálními soubory včetně titulků

Pro koho pracujeme

Jak probíhá překlad webových stránek

Při překladu webů využíváme nejen schopnosti převádět texty z jednoho jazyka do druhého, ale také hluboké znalosti z marketingu a eCommerce. Přípravě překladatelského projektu věnujeme patřičný čas a pozornost.)

Jaké nástroje využíváme při překladu webových stránek

CAT (Computer-Assisted Translation) nástroj je software navržený k podpoře a zefektivnění procesu překladu textů webových stránek, zejména těch odborných. Díky sofistikovanému používání těchto nástrojů jsme schopni dosáhnout terminologické konzistence, zkrátit termíny dodání, držet vaše náklady na uzdě.

Terminologický slovník

CAT nástroje umožňují vytvořit a udržovat terminologický slovník, což je důležité pro konzistenci překladů v různých dokumentech. „Auto“ bude vždy „auto“ a ne „vůz“ nebo „automobil“.

Segmentace

Text je rozdělen na menší jednotky nazývané segmenty, jako jsou věty nebo odstavce. Tyto segmenty potom ukládá do databáze, kde jsou připraveny pro použití při dalších překladech. Zkracujeme tak čas potřebný pro překlad a snižujeme jeho cenu. Za opakující se text nám totiž neplatíte!

Export a integrace

CAT nástroje umožňují importovat text v mnoha formátech, nemusíte se tedy starat o export například z InDesignu nebo HTML. Překlad dostanete zpět ve stejném formátu jako originál, aniž bychom účtovali DTP nebo jinou postprodukci.

Porovnání verzí

CAT nástroje nám umožňují porovnat různé verze textu a zjistit, jaké změny byly provedeny. Pokud tedy například jen aktualizujete obchodní podmínky, platíte jen za změny, nikoli znovu celý překlad.

Kontrola kvality

Nástroje nám umožňují provádět kontrolu kvality, jako je kontrola pravopisu a gramatiky, a bezpečně odstranit případné chyby v překladu.

Sledování změn

CAT nástroje umožňují sledovat a zaznamenávat změny provedené během procesu překladu. Na rozsáhlém projektu může pracovat několik překladatelů, aniž by tím utrpěla výsledná kvalita.

czeXpress international s.r.o.