10 témat, kterými se musí zabývat každá správná překladatelská agentura

Svět nikdy nebyl menší než dnes. 

Obchodní příležitosti nikdy nebyly větší než v posledních letech.

Potřeba komunikace v jazyce zákazníka je potřebnější než kdy dříve.

Společnosti, které dosud obchodovaly jen na regionální úrovni, dostávají nyní příležitost expandovat na zahraniční trhy a spolupráce s tou správnou překladatelskou agenturou může být klíčová. Jak ale poznat, kdo je tím správným partnerem právě pro Vás?

Připravili jsme pro Vás přehled několika parametrů a základních témat, kterými byste se při výběru toho pravého LSP (language service provider) rozhodně měli zabývat ještě před tím, než se pustíte do první zakázky. Sáhnout po tom nejlevnějším bývá zpravidla tou nejdražší chybou.

  1. Cena

Nebojte se mluvit o penězích. Slušný LSP dá přesnou cenu předem. Vždy víte, co Vás čeká. Různé agentury používají k výpočtu cen různé jednotky – slova, normostrany, počty úhozů, hodiny, dny, minuty – a kalkulace mohou být matoucí. V mnoha případech je dokonce klient nalákán na nízkou jednotkovou cenu v kalkulaci a později překvapen různými příplatky za úpravu formátu, rychlé zpracování nebo práci o víkendu. Slušný dodavatel poskytne konečnou cenu předem a do haléře ji dodrží.

  1. Kvalita

Je na místě zabývat se procesy zavedenými za účelem dosažení a udržení kvality služeb. Poskytovatel jazykových služeb, kterému není kvalita lhostejná, má detailně zpracovaný proces kontroly kvality. Jedná se zpravidla o dokument, který uvádí jednotlivé kroky podnikané obchodníky, projektovými manažery, překladateli a korektory k tomu, aby zaručili vysokou kvalitu překladu. Tato odpovědnost nemůže ležet na jednom člověku, byť by měl na vizitce „kvalitář“. Jedny oči ke kontrole nestačí. Doporučujeme Vám spolupráci jen se společnostmi, které si udržují certifikace kvality ISO a mají přesně zpracované postupy, jak si svou kvalitu udržet.

  1. Reference a případové studie

Každý správný poskytovatel překladatelských služeb se s Vámi ochotně podělí o reference, aniž byste se sami zeptali. Pro nás, překladatelské agentury, je totiž spokojený zákazník ten nejúčinnější prodejní argument. Musíte-li však z agentury reference dostávat páčidlem, pravděpodobně to znamená, že se nemá čím pochlubit a mějte se na pozoru. Příčinou mohou být jak nedostatečná praxe s podobnými projekty, tak krátká existence firmy nebo zkrátka jen nedostatek opravdu dobře odvedené práce. Tak jako tak se raději držte dál.

  1. Lokalizace

Zkoumejte, jakým způsobem agentura s Vašimi texty pracuje. Pod pojmem lokalizace se neskrývá jen samotný překlad. Jde o přesnost, konzistenci, vhodnost termínů pro dané prostředí, použití odpovídajících měrných jednotek a jazykových standardů. Z přeložených textů se nesmí vytratit ani tón, jakým k zákazníkovi Vaše společnost promlouvá. Každý poskytovatel, který řeší kvalitu svých služeb, má sérii opatření, kterými zaručuje vše výše uvedené.

  1. Proces

Kdo bude překlad zpracovávat? Kdo má jaké úkoly? Na kom leží zodpovědnost a kdo má jaké pravomoci? Kolik lidí a v jakých rolích je zapojeno do překladu? Agentura může projektový management i outsourcovat, to není dobře. Předávání informací a instrukcí mezi jednotlivými články je klíčové. Jaká je kvalifikace a odbornost zúčastněných? Na odpovědi máte nárok a kvalitní agentura bude za takové dotazy vděčná. Nebojte se ptát a neostýchejte se dožadovat odpovědí.

  1. Technologie

Existuje řada nástrojů vhodných pro zpracování i kontrolu překladu. Měly by Vám být představeny a vysvětleny jejich výhody – rychlost, efektivita, úspora nákladů, jednotnost terminologie, konzistence překladů. Zkušený LSP investuje do technologií. Mohou zkrátit cenu i čas až o polovinu, pomohou s konzistencí. Nástroje zkracují dobu potřebnou k organizaci, je potřeba méně lidí, a pokud agentura žádný nástroj nebo informační systém nemá, pravděpodobně potřebuje víc lidí. A kdo je zaplatí?

  1. Bezpečnost

Bezpečnost Vašich dat a Vašeho soukromí je důležitá. Neměli byste věřit nikomu, komu je přenos a uchování dat lhostejný. Vědomí, jak je s Vašimi daty zacházeno, Vám přinese klid a můžete se soustředit na důležitější věci.

  1. Dodací termíny

V dnešní době je čas jednou z nejdůležitějších veličin a je vždy jedním z kritérií, podle kterých si budete svého dodavatele vybírat. Zpoždění překladu a prodloužení dodacího termínu může způsobit řadu problémů. Diskutujte s potenciálním dodavatelem, jak zajišťuje včasné dodání překladu a jak svůj závazek garantuje.

  1. Transparentní vyjednávání

Pokud se Vám cena zdá příliš dobrá na to, aby to byla pravda, pravděpodobně cena není konečná. Požádejte dodavatele o vysvětlení všeho, co Vám nedává smysl. Výpočet ceny by měl být transparentní a přehledný. Standardem je dnes přesná analýza textu předem zohlednění míry opakování textu.

  1. Strojové překlady

Umělá inteligence proniká i do našeho oboru. Jakkoli rychle se může stát zlým pánem, při rozumném zacházení je velmi dobrým sluhou. Strojový překlad je čím dál kvalitnější, a byť není dokonalý, své místo ve službách kvalitních poskytovatelů jazykových služeb rozhodně má mít. MTPE – editace strojového překladu může být v některých případech vhodné, rychlé a levné řešení. Neváhejte se o této možnosti informovat.

A jeden bonus – reklamace

Nikdo není dokonalý a chyby se stávají. Věta „nám se to nestává“ je lež. Je velmi důležité, jak se s chybami zachází a zda se vždy hledá nejen příčina a řešení, ale také vhodné nápravné opatření. Klíčová v tomto případě bývá rychlost a komplexní zapracování změn do překladových pamětí, terminologických glosářů a případných stylistických příruček.

Tento výčet zdaleka není kompletní, s tím to přehledem v ruce si ale můžete být jistí, že jste dobře zvážili veškerá základní kritéria a získali představu o tom, jaký partner před vámi stojí. Mezi další body, které je dobré zvážit, patří například zacházení s referenčními materiály, schopnost využít v minulosti zpracovaných překladů nebo přístup k tvorbě glosářů. I k těmto tématům se v našem blogu postupně dostaneme. Rádi si s Vámi na jakékoli z výše uvedených témat popovídáme na schůzce online nebo u dobré kávy v naší pardubické kanceláři.

czeXpress international s.r.o.