Jaká jsou specifika překladů z oblasti medicíny?

Medicínské a lékařské překlady

Odvětví překladů a lokalizací je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících sektorů byznysu. Podle odhadů americké společnosti CSA Research se v posledních letech na tomto překotném růstu podílí do velké míry oblast zdravotnictví a medicíny. Ta představuje až překládaných textů v oboru a je možné zde také zaznamenat nejvyšší nárůst poptávky po překladech. A jestli existuje nějaký obor, kde jsme si jako agentura opravdu jistí v kramflecích, pak je to právě zdravotnictví.

Není překlad jako překlad.
A právě překlady z oblasti zdravotnictví a medicíny mají řadu specifik, o kterých si dnes něco povíme.

Překladatel tak trochu jako chirurg

Ačkoliv není záměrem snižovat význam překladů z jiných oblastí, je třeba si narovinu říct, že pokud někde skutečně může jít o lidské životy, pak je to právě zde. Ano, chyba v marketingovém textu zamrzí, v počítačové hře se může hráč kvůli špatné lokalizaci zaseknout a vinou nepřesného překladu uživatelského rozhraní chytrých telefonů mohou být uživatelé zmatení a naštvaní.

Představte si ale, že jste na dovolené v exotické zemi a potkal vás nějaký závažnější zdravotní problém. Nerozuměli jste ani slovu a dostali jste jen lékařskou zprávu v cizím jazyce. Po návratu se vám obtíže znovu vrátí, zprávu dáte přeložit, ale při lékařském překladu dojde k chybě, která může vést ke špatné diagnóze a tím pádem i nevhodné léčbě. Ano, jde o extrémní případ, ale i sebemenší chyba v záznamu z vyšetření nebo v laboratorních výsledcích může vést ke značným komplikacím.

S jistou nadsázkou by šlo říct, že role překladatele v oblasti medicíny má podobnou důležitost jako zodpovědnost chirurga na operačním sále. Obdobně může chyba v překladu dokumentace ke klinické studii, příbalového letáku k lékům nebo podkladů pro regulatorní orgán způsobit zpoždění vstupu důležitého léčiva na lokální trh.

Není překladatel jako překladatel

Pokud jde o požadavky na kvalitní překladatele, není moc oblastí, které by se mohly rovnat náročným podmínkám, které vyžadují překlady z oblasti medicíny. Nutnou podmínkou je bezesporu velmi dobrá znalost zdrojového i cílového jazyka, to ale musí splňovat každý překladatel, ať už pracuje na čemkoliv. Zásadní je ale odborná znalost a vzdělání.

Škála překladů z oblasti medicíny je bezbřehá, lékařskými zprávami počínaje přes překlady spíše technického rázu (pro zdravotnické přístroje/zařízení/prostředky) po klinické studie, genetiku a biochemii. Někdy může být volbou číslo jedna praktický lékař, jindy zase překladatel spíše s technickými znalostmi a v jiném případě zase člověk, který absolvoval vzdělání v oblasti chemie nebo farmacie. Zdaleka tedy neplatí, že lékař z praxe rovná se ideální kandidát, často tomu může být (a reálně také je) spíše naopak.

Roli samozřejmě hrají i různé specializace, proktolog vám určitě neprovede kvalitní korekturu odborného textu z oblasti stomatologie a naopak. Určitou třešničkou na dortu je alespoň základní oborová znalost latiny, ze které řada termínů v oblasti medicíny pochází.

Jak se v tom všem vyznat?

Medicínské překlady nabízí pestrou plejádu různých oblastí, z nichž mnohé mají svá vlastní zavedená pravidla, která je třeba znát. Vezměme si za příklad příbalové letáky k lékům, se kterými se asi každý z čtenářů již setkal. U takového typu dokumentů probíhá vlastní překlad jen do určité míry, řada pasáží v textu (nadpisy, podnadpisy, dílčí termíny, celé pasáže v určitých odstavcích atd.) má ale standardizovaný překlad, který je třeba si na správném místě dohledat a doslovně převzít. K tomu slouží tzv. šablony QRD (Quality Review of Documents) spravované Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).

Překladatel tedy musí pracovat:

  • se zdrojovým dokumentem,
  • současně nahlížet do anglické verze šablony QRD,
  • a rovněž do verze šablony cílového jazyka.

V řadě případů připomíná proces spíše skládání puzzle než překlad. Opět mluvíme z vlastní zkušenosti. Tento popis je navíc pro účely textu výrazně zjednodušený a referenční dokumenty se neomezují pouze na jednu jedinou šablonu QRD.

Podobným způsobem bychom mohli popisovat zákoutí a úskalí překladů pro společnosti, zajišťující realizaci klinických studií (tzv. CRO neboli contract research organization). Opět jde o specifickou oblast s vlastními pravidly, která vyžaduje určitý typ znalostí a orientaci v poměrně odborné terminologii, kterou běžný překladatel z jiných oblastí medicíny nemusí vůbec znát. Terminologie je vůbec téma, které prostupuje širokou škálou medicínských překladů a snad ani neexistuje jiná oblast, která by byla tak výrazně regulována. Překladatel by měl určitě znát Mezinárodní klasifikaci nemocí (ICD-10, resp. ICD 11) a obdobné zdroje pro duševní poruchy (DSM-5). Měl by umět pravidelně hledat v terminologické databázi MedDRA, která obsahuje řadu terminologických vysvětlivek, pravidel a zkratek.

Již bylo zmíněno, že je třeba pracovat s dokumenty organizace EMA, v českém případě pak s dokumenty SÚKL. Při práci na překladech klinických studií je zase nutné znát databáze, jako je EudraCT. Žádoucí je také dobrá orientace v evropské legislativě (zejm. směrnice o zdravotnických prostředích).

Bez konzultací to u medicínských překladů občas nejde

I přes výše uvedené je třeba často konzultovat terminologii s klientem. Z naší vlastní praxe můžeme konstatovat, že řada zákazníků má různé terminologické preference. Co jeden klient vyžaduje, jiný může odmítat a naopak – typickým příkladem je anglický termín assay, kde část klientů preferuje termín analýza, zatímco jiní termín stanovení.

Jako agentura máme např. dlouholeté zkušenosti s překlady z oblasti onkologie/radioterapie, i tak ale často provádíme konzultace s tzv. SME (subject-matter expert), což je odborník přímo z praxe (v tomto případě radiofyzik působící v nemocnici).

Máte zavedenou určitou preferovanou terminologii?
Poskytněte nám co nejvíce referenčních dokumentů, abychom se strefili právě do vašeho vkusu a ušetřili čas nám i vám.

Samozřejmě platí, že řadu textů lze přeložit bez konzultace, ale široká škála dokumentů se týká často zcela nových technologií, léčiv nebo terapeutických postupů, pro které nemusí být ustálena jednotná terminologie, a právě tam jsou konzultace na místě.

Neriskujte a svěřte překlady odborníkům

Co říct závěrem? Medicínské překlady nerozhodují pouze o úspěchu vašich produktů, ale mají bezprostřední vliv na zdraví a lidské životy. Současně kladou na dodavatele enormní nároky.

Právě proto by měl být výběr spolehlivého a zkušeného partnera prioritou číslo jedna. V soukromí byste asi nechtěli, aby vás ošetřoval lékař, který v daném oboru nemá atestaci a vzdělání. Přistupujte stejným způsobem i k překladům a nechte je v rukou odborníků, kteří vědí, co a jak.

czeXpress international s.r.o.