V čem se liší lokalizace a překlad?

Překlad a lokalizace: Jedno a totéž?


Překlady a lokalizace, dva termíny, které spolu úzce souvisí, ale zároveň mezi nimi existují nemalé rozdíly. Pro laika mohou co do významu i obsahu působit leckdy zaměnitelně. A na tuto problematiku se podíváme právě v tomto článku.

Překlad vs. lokalizace

Překladem rozumíme obsahově přesné a gramaticky a stylisticky správné přenesení významu
zdrojového textu do cílového jazyka. Tímto přístupem se obvykle zpracovávají texty z oblasti medicíny,
práva, techniky či různorodé návody, školení a příručky. Hlavním cílem překladu je přesný přenos informace.

U lokalizací je správné přenesení informace také důležité, ale prioritou je přizpůsobit text
určité cílové skupině tak, aby byl pro ni srozumitelný, přirozený, zábavný, známý nebo atraktivní.

Lokalizace je často typická pro texty z kreativních oborů. Takto přeložené texty pak nejsou příliš
doslovné, ale snaží se zachovat hlavní myšlenku či emoci zdrojového textu. Může jít o reklamní
slogan, vtip nebo slovní hříčku. Ty obvykle dobře fungují v jazyce, ve kterém vznikly, ale jen zřídka
(bez dalších úprav) splní roli i v jazyce cílovém.

Lokalizace se ale mohou týkat i řady dalších aspektů, které si postupně vysvětlíme.

Level 1: Adaptace

Základní úrovní lokalizace je adaptace dílčích prvků textu tak, aby jej cílová skupina pochopila. Asi nejběžnějším příkladem může být převod imperiálních jednotek na jednotky metrické.
Stopy, míle či palce jsou pro řadu českých čtenářů velkou neznámou. Obdobným způsobem může
dojít k lokalizaci měn nebo formátu dat. U dat nemusí jít jen o pořadí dnů, měsíců a let – dle
hebrejského letopočtu se právě píše rok 5784, opět něco, čemu by český čtenář stěží porozuměl. Pro
zajímavost dodejme, že muslimové počítají letopočet od roku 622, kdy Mohamed odešel z Mekky do
Medíny. Úpravu mohou vyžadovat i telefonní čísla a adresy (např. u kontaktních údajů firem, které
mají české pobočky).

U lokalizací softwaru se často můžeme setkat se situací, kdy prvky uživatelského rozhraní
(např. názvy tlačítek) vychází z délky původního jazyka a nejsou připraveny na situaci, kdy bude
překlad delší. V oblasti lokalizací webových stránek zase musíme počítat s tím, že arabská a hebrejská
verze bude mít text uveden zprava doleva, což může mít zásadní vliv na prvky uživatelského rozhraní
webu.
S určitými prvky lokalizace se ale můžeme setkat i v technických (např. lokalizace názvů norem
ČSN EN) nebo právních textech (specifické právní požadavky lokálních trhů, např. GDPR v případě
EU).

Level 2: Odlišná kultura

Pokud překládáme texty do jazyků z naprosto odlišného kulturního prostředí, je třeba vzít
v úvahu další faktory. Význam mohou například měnit i na první pohled nevinné dílčí prvky, jako
jsou smajlíky.
Klasický usmívající se smajlík je v čínštině symbolem nedůvěry. Při lokalizaci webů je
třeba myslet i na to, že negativní konotaci mohou mít v určitých kulturních prostředích i barvy (např.
ve zmíněné Číně je bílá symbolem smutku). Prosté Bože coby klasický výraz šoku nebo překvapení by
při doslovném překladu v muslimských státech v lepším případě nedával smysl, v horším pak působil
urážlivě. Podobně symbolika vánočního stromku o svátcích na vašem webu asi nebude příliš dobře
pochopena ve státech bez křesťanské tradice.

Level 3: Zábava a průšvihy

Přijde vám, že doposud je lokalizace nuda? Tak teď začne ta zábavná část. Vysvětlíme na příkladu.

Překládáte americký reklamní slogan o Santu Clausovi, který bude součástí televizní reklamy. Text přeložíte doslovně a reklama poběží na televizních obrazovkách. Co bude následovat? Část diváků si bude stěžovat na import Santy Clause a snahu vytlačit Ježíška a profesionální překladatelé si z vás budou na sítích utahovat. S českými Vánoci si tradičně spojujeme Ježíška.

Viděli jste o Vánocích první díl Shreka? V jedné scéně si Osel pobrukuje slova z písničky od Karla Černocha (…kamarád mi schází čím dál víc…). Ptáte se, jak se v americké pohádce vzala česká písnička? Inu, nikdy tam ani nebyla. Českému divákovi by ale doslovně přeložená americká rýmovačka nedávala smysl. V pohádce by působila jako pěst na oko a překladatel ji správně nahradil něčím, co bude český divák znát.

Před pár lety jsme překládali počítačovou hru Oxenfree. Postavy v jedné pasáži odkazují na duo amerických komiků. Ty komiky u nás ale nikdo nezná, takže co s tím? Nahradili jsme je odkazem na Genzera, Suchánka a Partičku. Opět ve snaze přizpůsobit text tak, aby ho český příjemce pochopil.

Historie marketingových překladů je dlážděna lokalizačními přešlapy a nezřídka i vyloženými průšvihy. Své o tom ví společnost Pepsi, která se se svým sloganem Come Alive with the Pepsi Generation pokoušela oslovit čínské zákazníky. Doslovný překlad ale sliboval nebohým divákům povstání mrtvol jejich předků z hrobů. Pozadu nezůstala ani japonská automobilka Mitsubishi. Když představila své SUV Mitsubishi Pajero, tvrdě narazila ve Španělsku (ve španělštině má termín pajero poněkud hanlivý význam, zvědavý čtenář si jistě detaily dohledá) a název musela pro daný trh změnit.

Španělština je vůbec takové lokalizační minové pole. Italská značka minerálních vod Traficante vzbudila u španělských úřadů pochybnosti o složení dotčené minerálky, protože její název odkazoval na drogového dealera. Opět následovalo přejmenování produktu.

Lokalizace her

Neméně důležitou oblastí jsou lokalizace počítačových her. Noční můrou překladatelů jsou
zejména slovní hříčky, které fungují v anglickém jazyce, ale při překladu vyžadují v zásadě vymyslet na
zelené louce celé pasáže hry tak, aby dávaly v češtině smysl.
Čeština je rovněž v porovnání
s angličtinou mnohem barvitějším jazykem a u herních lokalizací je třeba nad rámec zdrojového textu
zapojovat hovorovou, místy i nespisovnou češtinu a slang.

Lokalizace řady her kvůli svému zasazení může vyžadovat novotvary (např. Cyberpunk 2077) nebo nářečí
a slangy (Zaklínač 3, obecně univerzum Warhammeru). Opět je třeba přizpůsobit výsledný produkt jak
cílové skupině, tak zohlednit prostředí, ve kterém se daná hra odehrává. Takové nuance sice anglický zdroj nemusí být schopen podchytit, ale čeština tyto možnosti má a pokud má lokalizace správně oslovit cílovou skupinu a působit autenticky, je třeba takové možnosti využít.


Nejste si jistí, jaký přístup je pro váš text ten ideální?
Neváhejte se nám ozvat, vše s vámi rádi probereme a zvolíme optimální řešení ušité na míru vašemu produktu.

czeXpress international s.r.o.