Jak najít překladatele, který to všechno zvládne?

Překlad článku o foťácích

Ne vše je tím, čím se na první pohled zdá být. Toto rčení platí v překladatelském oboru
dvojnásob a nezřídka se můžeme setkat s překlady, které takříkajíc „matou tělem“. Jeden z našich
dlouhodobých klientů se na nás obrátil s prosbou o urgentní překlad článku na blog o foťácích.
Danému klientovi poskytujeme odborné překlady v řadě oborů, včetně medicínských překladů,
technických překladů, marketingových i z oblasti IT. Rychlý překlad krátkého článku na blog tedy
nepředstavoval nějakou zásadní výzvu a portfolio překladatelů, kteří jsou schopni takový text přeložit,
se jevilo jako poměrně široké. Ale opak byl pravdou.

Překlady, na které jen znalost jazyka nestačí

Jako ve všech oblastech lidského života i zde ale platí známá pravidla:

  1. člověk nemá nic předpokládat,
  2. a už vůbec nesmí soudit knihu podle obalu.

A to se potvrdilo i v tomto případě. Po pečlivém prozkoumání textu jsme došli k závěru, že kvalitní
a odborný překlad bude vyžadovat správný mix dovedností a schopností. Původní předpoklad,
že nám bude stačit překladatel, který umí anglicky a má dobré znalosti v oblasti odborné terminologie
fotoaparátů, se sice ukázal jako platný, ale seznam požadavků nám po pročtení textu docela výrazně
nabobtnal.

Článek na blog měl v první řadě zaujmout klienty a přimět je ke koupi produktu. Marketingový
překlad
totiž není pouhou prázdnou frází, ale skutečně náročnou disciplínou, která vyžaduje kreativní
přístup a schopnost se často odchýlit od zdrojového textu tak, aby výsledek kupujícího zaujal.
Překladatel musí mít takříkajíc „básnické střevo“ a musí ho umět obratně používat.
Kromě technika a marketéra jsme došli také k závěru, že hledáme zdatného znalce fauny a flóry. Text se zabýval fotografováním přírody a odbornými termíny z oblasti biologie se doslova hemžil. Aby toho nebylo málo, dílčí části textu se týkaly zpracování fotografií a obsahovaly řadu termínů ze speciálních programů, jako jsou Lightroom nebo Photoshop. Bylo tedy nutné, aby překladatel měl alespoň základní povědomí (ideálně vlastní zkušenosti) s těmito programy.

Také je třeba mít na paměti, že každý marketingový text vzniká primárně s ohledem
na optimalizaci pro vyhledávače (SEO) a schopnost do překladu ladně a nenásilně vkládat žádoucí
klíčová slova je tím, co v konečném důsledku může rozhodnout o úspěchu produktu.

Hledáme překladatele textů z angličtiny – jako jehlu v kupce sena

Takže si to shrneme. Hledáme člověka, který:

  • umí výborně anglicky, ví, kdy a jak si „pohrát“ s češtinou,
  • zná fotoaparáty jako „svoje boty“,
  • neštítí se ponořit do světa hub a slimáků, aby dohledal ty správné odborné termíny,
  • má základní povědomí o SEO.

V neposlední řadě přichází ke slovu překladatelský software. Každý klient je svým způsobem unikátní
a může požadovat, aby byl překlad vyhotoven v určitém CAT nástroji. A aby toho nebylo málo, je potřeba
mít takového člověka dostupného okamžitě. Ideálně hned teď. Znáte to, včera bylo pozdě.
Ostatně žijeme v době, kdy se s urgentními překlady roztrhl pytel a schopnost poskytnout rychlý
a kvalitní překlad za rozumnou cenu je klíčovou schopností každé úspěšné překladatelské agentury
.

Co z toho všeho plyne?
Nelze se spokojit s překladatelem, který umí obstojně anglicky a sem tam slyšel něco o foťácích, ale v dalších oblastech už hraje pouze druhé housle. Každý text je před zpracováním třeba pečlivě analyzovat. Často se může stát, že pro text z oblasti medicíny se nejlépe hodí technik, pro technický překlad odborník na marketing a někdy je prostě nutné najít tak trochu od každého a mít správný „mix všeho“.

A právě v tom tkví kouzlo a přidaná hodnota překladatelské agentury, která takové lidi nemusí hledat, protože ona UŽ JE MÁ.

I s tímto úkolem jsme si tedy poradili. Zvládli jsme to a jak to dopadlo, se můžete přesvědčit sami zde.

Máte specifický text na pomezí více oborů a nevíte si s ním rady? Sem s ním, my už si poradíme.

Schopnost na první pokus zvolit toho správného překladatele je to, co vám v konečném důsledku ušetří
peníze, čas i nervy a pomůže zviditelnit vaše produkty a služby pro potenciální klienty.

czeXpress international s.r.o.