Soudní překlady

do více než 50 jazyků

Soudní překlady, známé také jako úřední překlady, oficiální překlady, ověřené překlady, či překlady s kulatým razítkem, jsou obvykle vyžadovány v situacích, kdy je nutné předložit oficiální dokument v jiném než původním jazyce.

Potřebujete doložit překlad jakékoli oficiální listiny?

Překlady zhotovíme přesně podle všech zákonných požadavků, včetně svázání a opatření kulatým razítkem.

Soudní překlady je oprávněna vykonat jen osoba zapsaná jako soudní překladatel/tlumočník v seznamu tlumočníků a překladatelů, který vede Ministerstvo spravedlnosti.

Naše překladatelská agentura poskytuje překlady ověřené soudními tlumočníky, a to hned do několik jazyků. Úředně ověřený překlad do nebo z angličtiny, němčiny nebo ukrajinštiny zpracujeme již do dvou pracovních dnů.

Obraťte se na nás, pokud potřebujete:

 • překlad výpisu z obchodního rejstříku
 • překlad oddacího listu
 • překlad výpisu z trestního rejstříku
 • překlad rozsudku
 • překlad smlouvy, stanov a zakládacích listin společnosti
 • překlad vysvědčení
 • překlad rodného listu
 • překlad řidičského průkazu
E

Překlad zpracujeme do 2 dnů

E

Rychlé nacenění překladu do 1 hodiny

E

Možnost vyřízení online

+420 775 872 230

info@czexpress.cz

Jak vypadá soudně ověřený překlad

Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích stanovuje, jak má takový překlad vypadat.

Nedílnými součástmi soudních překladů jsou:

 • originální text,
 • překlad ve stejné grafické podobě,
 • soudní doložka překladatele (soudního znalce).

Všechny tři části jsou neoddělitelně svázány dohromady a opatřeny razítkem/pečetí soudního překladatele.  

Kde a jak získat soudní překlad dokumentu

Při dodání podkladů pro soudní překlady máte u nás dvě možnosti:

 • klasickou (fyzickou) podobu soudního překladu,
 • elektronickou podobu soudního překladu.

Pokud se rozhodnete pro soudní překlad zpracovaný na naší pobočce v Pardubicích, budeme potřebovat originální dokument nebo notářsky (úředně) ověřenou kopii, kterou vám zhotoví na poště nebo u notáře. Originál nebo ověřenou kopii následně svážeme s hotovým překladem a opatříme tlumočnickou doložkou. Jakmile bude vše hotové, můžete si dokumenty vyzvednout.

Ověřené překlady ale můžeme vyřešit i online. Stačí dokument zaslat poštou. Můžete si objednat i online elektronický soudní překlad, který si poté necháte vytisknout na nejbližší pobočce czechpointu. Elektronický soudní překlad je plnohodnotnou náhradou a vhodnou alternativou ke klasickému soudnímu překladu v listinné podobě, je vyhotoven ve formátu PDF, je opatřen elektronickým podpisem soudního překladatele a může být odeslán e-mailem. Nedílnou součástí elektronického překladu se soudním razítkem je připojený certifikát a elektronické časové razítko. Stejně jako klasický soudní překlad obsahuje doložku soudního překladatele.

Překládáme do více než 150 jazyků

Nejčastěji zajišťujeme ověřený překlad do angličtiny, němčiny a slovenštiny. Poradíme si ale také s rumunštinou, turečtinou, ruštinou nebo pobaltskými jazyky.

 

Kolik stojí soudní překlad?

Přesnou cenu za překlad vám spočítáme do hodiny. A co určitě oceníte, tak to, že co řekneme, to platí. Konečná cena se u nás nemění, ani o korunu. 

 

czeXpress international s.r.o.