Mechel Service Stahlhandel Czech Republic s.r.o.

Naše firma je mezinárodní obchodní společností, která komunikuje na straně dodavatelské i odběratelské s mnoha zahraničními partnery. Měnili se naši vlastníci od Rakušanů, přes Poláky po Rusy, měnily se jazyky komunikace ve velmi pestré paletě světových i lokálních jazyků. Přestože máme v týmu řadu jazykově fundovaných spolupracovníků, nastávají případy, kdy je třeba překládat texty složitější např. po stránce právní, ekonomické nebo technické. V každém takovém případě jsme si ale mohli být jisti, že tým společnosti czeXpress international s.r.o. bude k dispozici se svými službami, s překlady na vysoké úrovni, s vybavením zakázky ve včasných termínech a v dobré ceně a ještě s milým úsměvem kterékoli z jejich pracovnic včetně jednatelky.

czeXpress international s.r.o.