JSME CERTIFIKOVANÁ SPOLEČNOST

V roce 2014 a následně 2018 jsme prošli certifikačním auditem a získali certifikáty ISO 9001: 2009 a ISO 9001:2016. Od té doby pravidelně procházíme interními i recertifikačními audity a získanou certifikaci udržujeme v platnosti.

Normy 9001 poskytují rámec řízení jakosti, který lze využít k zajištění konzistentní kvality produktů a služeb. Prokazují, že jsme schopni trvale naplňovat očekávání zákazníků a překračovat je.

Certifikovány byly nejen překladatelské služby, ale také projektový management.

Implementací tohoto systému jsme potvrdili kvalitu našich procesů a výstupů. Pro Vás to znamená především to, že se můžete spolehnout, že námi zpracované a odevzdané překlady i celý proces zpracování Vaší zakázky bude splňovat Vaše požadavky.

Kromě ISO 9001 jsou naše procesy a standardy sladěny s normou ISO 17100, která specifikuje požadavky na systém managementu kvality přímo v překladatelských službách a ISO 18587, jež pokládá základy posteditace výstupů strojového překladu.

Přistoupením k této normě deklarujeme, že naše procesy a zdroje splňují jak požadavky klienta, tak platné nejnovější normativní a legislativní specifikace.

Dáváte-li přednost konkrétním referencím od skutečných zákazníků, můžete si je přečíst zde. Stejně tak tu najdete i vybraný přehled našich uskutečněných zakázek.

czeXpress international s.r.o.