Právní překlady

do více než 150 jazyků

Právní překlady jsou jednou z nejnáročnějších oblastí, jelikož právní terminologie je velmi specifická.

Potřebujete zpracovat právní překlad?

Překlady zhotovíme přesně, bezchybně a včas. Máme tým překladatelů
po celém světě. Překlady provádí rodilí mluvčí daného jazyka s odbornou znalostí práva.

V oblasti právních překladů není prostor pro chyby. Každé slovo má svůj specifický význam a nepřesnosti mohou mít závažné právní důsledky. Jsme si toho vědomi, a proto se naše překladatelská agentura specializuje na právní překlady, poskytující přesnost a důvěryhodnost, kterou Vaše dokumenty vyžadují.

S námi získáte profesionální překladatele s hlubokým porozuměním právní terminologie a zkušenostmi v právním prostředí.

Jaká jsou specifika právních překladů?

Právní překlady vyžadují detailní znalost právních systémů a terminologie obou jazyků. Nejde jen o jednoduché převedení textu z jednoho jazyka do druhého – jde o pochopení právního kontextu a zajištění, že překlad bude právně závazný a srozumitelný v cílové zemi.

U právních překladů musí překladatel také znát, které termíny se překládají a které ne – to je dnes velmi důležité. Musíme znát i právní terminologii v daném jazyce – některé termíny a pojmy mohou mít různé významy. To vše naši překladatelé musí chápat a znát.  

Naše překlady vám zajistí, že budou v pořádku z hlediska:

  • Terminologie: Používáme přesnou právní terminologii a dbáme na to, že výrazy jsou konzistentní s právními normami obou jazyků.
  • Právní systémy: Překladatelé jsou obeznámeni s rozdíly mezi právními systémy různých zemí, což je rozhodující pro správné pochopení a převedení právních konceptů.
  • Důvěrnost: Vaše dokumenty jsou u nás v bezpečí. Dodržujeme přísné podmínky důvěrnosti a zabezpečení dat.
E

Překlad zpracujeme do 2 dnů

E

Rychlé nacenění překladu do 1 hodiny

E

Možnost vyřízení online

+420 775 872 230

info@czexpress.cz

Potřebujete přeložit tyto právní dokumenty? Obraťte se na nás

Specializujeme se na širokou škálu právních dokumentů, nejčastěji jde o překlad smlouvy, které mohou být potřebné pro různé právní a obchodní účely:

 

  1. Smlouvy a dohody: Zajistíme, že všechny klauzule a podmínky jsou přeloženy přesně, aby se předešlo jakýmkoliv právním nejasnostem.
  2. Soudní dokumenty: Překlady rozsudků, žalob, obhajob a jiných soudních podání musí být přesné, aby byly použitelné v zahraničních soudních systémech.
  3. Notářské listiny: Překlady notářských listin a ověřených dokumentů vyžadují vysokou přesnost a formální jazyk, který respektuje právní standardy.
  4. Firemní dokumentace: Překlady zakládacích listin, stanov, výročních zpráv a dalších dokumentů nezbytných pro mezinárodní obchodní činnost.
  5. Osobní právní dokumenty: Překlady rodných listů, oddacích listů, rozvodových dokumentů a dalších osobních právních listin.

Ukázka z posledních realizovaných právních překladů

Překlad záručních podmínek pro uživatele osobních, kuchyňských a průmyslových vah
8 600 slov

z anglického do českého a slovenského jazyka pro německou společnost specializující se na spotřební elektroniku a domácí spotřebiče

 

Lokalizace smluvních podmínek a dokumentů souvisejících s GDPR
11 400 slov

z německého jazyka do slovinštiny a chorvatštiny pro dánskou firmu nabízející pronájem fotokoutků pro různé akce

Lokalizace textů a uživatelského rozhraní pro personální platformu
9 500 slov

z angličtiny do maďarštiny a rumunštiny pro americkou firmu provozující největší pracovní vyhledávač na světě

Překlad podmínek používání a obchodních podmínek pro platformy společnosti a sociální sítě
36 000 slov

z angličtiny do estonštiny, lotyštiny a litevštiny pro americkou technologickou společnost provozující sociální sítě a další online platformy

Překlad etického kodexu společnosti
5 200 slov

z němčiny do češtiny pro americkou firmu poskytující produkty a služby v oblasti vědeckých výzkumů a laboratoří

Překlad sazebníku pro přeshraniční pohledávky 
2 300 slov

z angličtiny do češtiny a polštiny pro nizozemskou advokátní kancelář specializující se na vymáhání pohledávek

Překlad obchodních podmínek a smluvní dokumentace české dceřiné společnosti 
16 900 slov

z češtiny do angličtiny pro britskou realitní společnost zabývající se prodejem a pronájmem nemovitostí

Překlad návrhu smlouvy o odkupu obchodního podílu
12 700 slov

z češtiny do němčiny a angličtiny pro akviziční společnost investující do startupových firem ve východní Evropě

Kde a jak získat právní překlad dokumentu

Při dodání podkladů pro právní překlady máte u nás dvě možnosti:

  • klasickou (fyzickou) podobu právního překladu,
  • elektronickou podobu právního překladu.

Pokud se rozhodnete řešit vše osobně na naší pobočce v Pardubicích, budeme potřebovat originální dokumenty nebo ověřenou kopii. Jakmile bude vše hotové, můžete si dokumenty vyzvednout.

Právní překlady ale můžeme vyřešit i online. 

Právní překlady do více než 150 jazyků

Nejčastěji zajišťujeme právní překlady do angličtiny, němčiny a slovenštiny. Poradíme si ale také s rumunštinou, turečtinou, ruštinou nebo pobaltskými jazyky.

Kolik stojí právní překlad?

Přesnou cenu za překlad vám spočítáme do hodiny. A co určitě oceníte, tak to, že co řekneme, to platí. Konečná cena se u nás nemění, ani o korunu. 

 

czeXpress international s.r.o.