Herní lokalizace, která slaví úspěch

Lokalizace dvou dílů herní série Oxenfree

V jednom z předchozích příspěvků jsme se v obecné rovině věnovali úskalím, na které je třeba brát ohled při lokalizaci počítačových her. Nyní se detailněji podíváme na jeden konkrétní příklad herní lokalizace.

V roce 2014 bylo založeno vývojářské studio Night School Studio, které o dva roky později debutovalo vydáním moderní adventury Oxenfree. V září 2021 studio koupila společnost Netflix, která jej začlenila do své herní divize. Ve snaze získat co nejvíce hráčů rozhodlo vedení Netflixu o lokalizaci tehdy již několik let staré hry Oxenfree (původně byla hra lokalizována jen do několika málo jazyků) a současně o lokalizaci Oxenfree II, která byla teprve ve vývoji.

Práce na překladech začaly v lednu 2022. Oxenfree obsahovala celkem 120 000 slov, přičemž druhý díl měl více než 160 000 slov. Překladu prvního dílu předcházelo vytipování termínů pro glosář (jména postav, lokací, hlavních herních událostí apod.) s cílem zajistit terminologickou konzistenci.

Lokalizace prvního dílu byla (oproti jiným herním lokalizacím) značně ulehčena tím, že hra již byla několik let k dispozici, takže překladatelský tým měl velmi dobrou představu o tom, jak finální produkt vypadá, jak se hraje, jakým způsobem se chovají postavy a co je zápletkou příběhu. Co naopak práci příliš neusnadňovalo, byla struktura textů dodaných klientem. Hra je postavena na dialozích několika postav, přičemž dodané texty nekopírovaly logiku těchto dialogů ve hře (byly v podstatě na přeskáčku) a reakce hlavní herní postavy byly dodané separátně ve zcela odlišném dokumentu. Samotný překlad tak byl časově náročnější a bylo nutné si od klienta vyžádat separátní scénář jako referenční dokument a také v co největší míře využít gameplay záznamy z YouTube.

Jak proces lokalizace hry probíhal?

Veškeré překladatelské práce probíhaly v CAT nástroji, v tomto případě v memoQ. Tím došlo nejen k ušetření finančních prostředků (poskytnutím slev za opakování) a zrychlení celého procesu, ale také k udržení terminologické konzistence. Vzhledem k tomu, že zadavatelem byla společnost Netflix, bylo nutné rovněž dodržovat její lokalizační pravidla a zvyklosti typické pro překlady titulků u seriálů a filmů. V praxi to znamenalo např. dodržovat přísné limity na délku jednotlivých vět (texty jsou ve hře zobrazeny ve formě titulků), v případě rozdělení věty do více řádků v rámci titulků pak vkládat takové zalomení na logické místo (aby byla zachována plynulost a přehlednost textu) a také zajistit, aby na konci řádků nezůstávaly jednoznakové předložky (použitím tzv. pevných mezer). Právě díky zpracování textů v memoQ bylo možné celou řadu těchto náročných požadavků dodržet.

Pozornost však bylo nutné věnovat nejen technickým aspektům lokalizace, ale i formě obsahu. Zápletku Oxenfree tvoří výlet pěti teenagerů na strašidelný a tajuplný ostrov. Bylo tedy nutné zvolit takovou formu komunikace, která bude přirozená a autentická. Základem se tak stalo používání nejen hovorové, ale i obecné češtiny s nespisovnými (a v některých případech i mírně vulgárními) výrazy. Pokud by všichni protagonisté hry mluvili pouze a jen spisovně, nepůsobilo by to příliš uvěřitelně, protože tak teenageři v reálném světě nemluví.

Pro komunikaci s vývojáři byl založen sdílený soubor ve formátu Excel, kde ke konci lokalizace prvního dílu bylo zodpovězeno téměř 1 000 dotazů týkajících se nejasností stran významu textu, kontextu, identity mluvčího, adresátů apod., což v praxi představuje jeden dotaz na každých 120 slov.

Překlad (včetně korektury) probíhal od ledna do března roku 2022. Poté následovalo zhruba dvouměsíční testování hry samotné. Vzhledem k tomu, že hra není lineární, ale každý rozhovor ve hře (a takových jsou ve hře stovky) se může odvíjet různě v závislosti na konkrétní volbě hráče a také na volbách, učiněných hráčem v minulosti, bylo nutné otestovat funkčnost stovek různých variant a scénářů vývoje příběhu. Tým testerů v rámci testování posílal pravidelný seznam změn ke schválení překladateli a korektorovi.

Lokalizace počítačové hry, která má pokračovaní

 Ihned po dokončení překladu prvního dílu započaly práce na druhém dílu. V jeho případě šlo o klasický překlad takříkajíc „naslepo“, protože hra byla teprve ve vývoji. Nespornou výhodou ale bylo, že druhý díl navazoval dějově na konec dílu prvního a ačkoliv byly hlavní postavy odlišné, hrdinové a zápletka prvního dílu hrály i zde zásadní roli. Díky tomu bylo možné využít existující překlady z prvního dílu ve formě překladové paměti, čímž došlo k úspoře nákladů na straně klienta.

Před zahájením prací opět proběhly diskuze nad glosářem, přičemž byl také převzat i kompletní glosář z prvního dílu, díky čemuž byla zajištěna konzistence mezi oběma díly jedné série. Zatímco na prvním dílu pracoval jeden překladatel a jeden korektor, k druhému dílu bylo třeba (s ohledem na urgenci dodání) přizvat druhého překladatele. V tomto momentě se opět ukázala výhoda zvoleného CAT nástroje, který funguje na serverovém principu a ve chvíli, kdy jeden překladatel přeloží větu, druhý překladatel ji okamžitě uvidí ve sdílené překladové paměti. Stejným způsobem byl sdílen i glosář a dohled nad konzistencí výstupu obou překladatelů zajišťoval také korektor. Výstupem byl tedy lokalizovaný produkt vysoké kvality i konzistence. Pokud tedy máte velký objem textů k překladu v omezeném čase, nemusíte vždy volit mezi kvalitou, nebo rychlostí. Při správném řízení projektu a volbě vhodných softwarových nástrojů lze dosáhnout kvalitního překladu i při rozdělení práce mezi vícero překladatelů.

Na vydání hry Oxenfree II s podtitulem Lost Signals čekali netrpělivě nejen samotní vývojáři, ale i celý tým, který se podílel na překladu a testování. Kvalitní lokalizace samozřejmě neudělá z nekvalitní hry dobře prodávané dílo, ale v případě dobrých titulů šikovně udělaná herní lokalizace vždy zvýší prodeje hry na daném trhu (což je ostatně důvod, proč herní vydavatelé vůbec hry lokalizují). Oxenfree II: Lost Signals vyšla v červenci roku 2023 a celosvětově si u herních novinářů vysloužila hodnocení okolo 80 % (podle serveru Metacritic), což značí nadprůměrně kvalitní titul. České recenze si u hry pochvalovaly mimo jiné také „profesionálně zvládnutý český překlad[1] a „skvěle zpracovanou českou lokalizaci“.[2]


[1] LANDA, Jindřich: Recenze hry Oxenfree II: Lost Signal. Mysteriózní adventura hlásí návrat na tajuplný ostrov. Odkaz: https://doupe.zive.cz/clanek/recenze-hry-oxenfree-ii-lost-signal-mysteriozni-adventura-hlasi-navrat-na-tajuplny-ostrov

[2] TOMÁNEK, Dominik: Recenze Oxenfree II: Lost Signals – na rádiových vlnách podivna. Odkaz: https://www.zing.cz/recenze/96442799/recenze-oxenfree-ii-lost-signals-na-radiovych-vlnach-podivna/

czeXpress international s.r.o.